05 GruCHOROBY GENETYCZNE

laboratoirium

CHOROBY GENETYCZNE wykrywane w okresie noworodkowym W celu wykrycia choroby u osób nie wykazujących żadnych jej objawów wykonuje się badania przesiewowe, w całej populacji lub tylko w tzw. grupach wysokiego ryzyka (dotyczy to np. profilaktyki cukrzycy, nowotworów piersi i innych ). Zamierzeniem badań przesiewowych jest wykrycie choroby we wczesnej fazie i dzięki temu umożliwienie wczesnej […]

Read More ...